Handelsbetingelser

Generelle lejebetingelser 

Djfest.dk

1. Det lejede udstyr:
Du skal være min. 18 år for at være lejer hos Djfest.dk Dette har du bekræftet under din online bestilling.

Lejet udstyr må kun anvendes af lejer. Fremleje til tredjepart kan kun ske med udlejers skriftlige godkendelse.
Det lejede udstyr må ikke uden udlejers skriftlige tilladelse medtages og/eller anvendes uden for Danmark.
Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af udlejer fastsatte lejepriser.
Lejeperioden defineres som tidsrummet, hvor udstyret er reserveret og til rådighed for lejer og indtil udstyret er tilbageleveret på udlejers adresse.
Første leje dag regnes fra det tidspunkt, hvor udstyret er reserveret og til rådighed for lejer. Korteste lejeperiode er 1 dag.
Tilbagelevering skal ske på afleveringsdagen som angivet i din ordrebekræftelse. Returneres udstyret for sent, faktureres lejer for en ekstra leje dag.
Fornyelse og/eller forlængelse af lejeperiode sker ved indgåelse af en skriftlig aftale, hvor den nye lejeperiode fremgår.

2. AFBESTILLING:
Afbestilling af udstyr skal ske senest 30 dage før lejedato. Der taget et afbestillingsgebyr på 50%. ved senere afbestilling, betales 100% af samlet lejepris. Der kan kun af bestilles ved at lejer sender en mail til info@djfest.dk. 

3. Misligholdelse af lejeaftalen:
Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejer, er udlejer berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder, ifald lejer på anden vis misligholder kontrakten. Lejers lejeperiode bliver forlænget svarende til den periode lejer har det lejede. Lejeperiode afregnes som min. pr. døgn. 

Såfremt der indledes fogedforretning mod lejer, ifald denne standser sine betalinger eller erklæres konkurs, påhviler det lejer omgående at underrette udlejer herom, samt oplyse fogeden eller andre myndigheder om udlejers ejendomsret til de lejede
genstande.

4. Forsikringsforhold og ansvar
Lejer er i lejeperioden fuld ansvarlig for enhver skade, tyveri, vandskade, brand eller bortkomst, også selvom skaden er hændelig. Eventuelle skader skal omgående meddeles udlejer og tyveri og hærværk tillige til politiet.

Lejer er ansvarlig for alle skader, som udlejer ikke får dækket fra forsikringen, herunder men ikke begrænset til
Udlejer er aldrig ansvarlig for drifts- eller avancetab eller andet indirekte tab, herunder misligholdelse af kontraktlige aftaler.
Udlejer hæfter ikke for skader på ting eller personer, som skyldes fejlbetjening, mangelfuld eller forkert installation eller andre forhold, som ligger uden for Djfest.dk’s kontrol.
Lejer overtager ansvar og risiko for det lejede fra det øjeblik transport fra udlejers lager påbegyndes og indtil det lejede er afleveret ifølge bestemmelserne i afsnit 5. Læsning og aflæsning samt transport er alene lejers ansvar.
Køber du en forsikring gennem Djfest på det lejede udstyr, nedsætter du din selvrisiko fra 5000 kr. til 2500 kr. 

5. De lejede genstande
Det lejede må kun anvendes og installeres i henhold til givne vejledninger og retningslinjer og i henhold til enhver gældende lovgivning. Det lejede må ikke anvendes udendørs uden skriftlig accept fra udlejer.

Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden særlig tilladelse fra udlejer. Det lejede må ikke på elektronisk vis tilkobles andet udstyr end specificeret af udlejer.

6. Afhentning og tilbagelevering
Det lejede afhentes af lejer på udlejers lager/pick up sted (adresse er angivet i fremsendt ordrebekræftelse). Transport skal ske på forsvarlig vis i et dertil egnet køretøj. Udlejer forbeholder sig ret til at afvise anvendelsen af konkrete transportmidler. Maskinerne må kun transporteres stående.

Skal transporteres tørt og sikkert. F.eks. I bil eller varevogn.(Må IKKE fragtes i trailer)
Maskinerne afleveres tilbage som beskrevet i vejledningen, som du finder på https://djfest.dk/vejledninger/ for hver enkelt maskine. Der må ikke benyttes tape, klistermærker osv. på maskinerne.
Tilbagelevering af det lejede inden udløbet af den aftalte lejeperiode vil ikke uden særlig aftale berettige til nedsættelse af lejen.
Det lejede skal, medmindre andet er aftalt, tilbageleveres til samme adresse og sted, hvor det er afhentet. 
Det lejede skal afleveres i samme stand, som det er modtaget. Udstyret skal være rengjort og korrekt pakket, ligesom kabler skal være oprullede og tørret af, med mindre andet er aftalt pr. skrift. Udlejer forbeholder sig ret til at rengøre det lejede for lejers regning, såfremt det tilbageleverede, ikke lever op til normal standard. 500 kr. pr. påbegyndt time afregnes til lejer. 

7. Tyveri og svindel
Lejer giver ved accept af lejekontrakt samtykke til at udlejer kan videregive tv-overvågningsbilleder til 3. part i kriminalitet opklarende øjemed.

8. Betaling og retstvister
Betalingsbetingelser er beskrevet i din ordrebekræftelse.
Ved indgåelse af aftale skal du foretage betaling.

Ved online betaling (kort & Mobile pay) vil Djfest trække beløbet fra din konto, når der sendes en ordrebekræftelse til dig. Betalingen trækkes på dette tidspunkt, fordi du indgår aftale om leje af Udstyr for en bestemt dato og for en bestemt periode.
Djfest skal derfor afsætte Udstyr til dig allerede på det tidspunkt, hvor du indgår aftale om leje for at kunne sikre levering til dig i den ønskede Lejeperiode.

Du har mulighed for at betale med følgende betalingsmidler:

  • VISA / VISA Dankort
  • VISA Electron
  • MasterCard
  • Mastercard Debit
  • Maestro
  • Mobile Pay

Dine kreditkortoplysninger bliver ikke gemt hos Djfest. Oplysninger om dit kreditkort bliver håndteret af vores betalingsudbyder (Lunar).
Faktura samt mobilepay betaling, skal ske senest 10 dage før din lejeperiodes start eller som anført i din ordrebekræftelse. Faktura gebyr 35 kr. Ean. faktura 150 kr. i fakturagebyr. 
Kontant betaling skal ske ved lejeperiodens start (afhentning/levering).
Lejer kan ikke tilbageholde forfaldne ydelser til udlejer med henvisning til ikke anmeldte
mangler.

Tvister, som måtte udspringe af denne kontrakt, afgøres ved Københavns Byret, Domhuset, Nytorv, 1450 København K.

9. Returtagning: Fadølsfustager/slush ice koncentrat/glas
Fadølsfustager tages retur hvis plomberingen ikke er taget af og fustagen ikke er over dato eller beskadiget på anden måde. Returgebyr 65 kr. pr. fustage. Der er pant på fustagen på 300 kr. Betales hvis fustagen ikke afleveres retur til Djfest.

Slush ice koncentrat tages retur hvis plomberingen ikke er brugt. Returgebyr 20 kr. pr. flaske (2 L.) 40 kr. pr. flaske 10L. Glas: ikke ubrudt emballage kan tages retur mod et gebyr på 20 kr. pr. pakke.
Har du betalt via kort, så kan vi refunderer penge den vej. Har du betalt på anden vis, skal du sende dine bankoplysninger til os pr. mail faktura@djfest.dk. Herefter vil vi refunderer dine penge. 

10.Rengøring og tilbagelevering af det lejede udstyr
Lejer kontrahent 1 skal altid leverer det lejede udstyr tilbage i samme stand som ved udlevering, med mindre lejer har bestilt og betalt for rengøring. I vejledningen er beskrevet evt. rengøringsguide.

På popcornmaskiner, fadølsanlæg og slush ice maskiner, varetager kontrahent 2 den endelige rensning og rengøring, men lejer kontrahent 1 skal sørge for at tørre maskinen af inden tilbagelevering.
Manglende rengøring koster fra 500 kr. pr. påbegyndt time, kontrahent 2 bruger på dette. 

11. Brug for hjælp
Oplever du mod forventning problemer med det lejet udstyr, eller er der mangler i din ordre, skal du altid gøres os opmærksom på det manglende, så du ikke hæfter for dette. Du skal sende os en mail, en Sms eller ringe til os på telefon 71 99 41 03 i åbningstiden.

12. Haste udkald:
Vi kan yde service via telefonen i tilfælde af at udstyret ikke fungerer optimalt. Bliver vi tilkaldt og fejlen ligger hos dig som kunde (hvis du ikke har betjent udstyret korrekt.), takserer vi en ekstra opkrævning. Haste udkald koster 700 kr. pr. påbegyndt time + kørselsgebyr, fra 3520 Farum og retur. 

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle