Betingelser – Djfest:


Strøm:
Arrangøren sørger for, at der ved scenen/spillestedet, eller indenfor 10 meter, der hvor DJén skal stå placeres, findes et godkendt og brugbart strømudtag som angivet på side 1 i aftalebekræftelsen. Lille og mellem anlæg kan køres på en al. 220 volt stikkontakt. Stort anlæg skal bruge 380 volt strømudtag. Er den angivne mængde strøm ikke til rådighed, afgør diskotekets ansvarshavende, hvorledes opstillingen kan ændres, således at opstillingen på bedst mulig vis udnytter den til rådighed værende strømmængde.

Ankomst: Ved opsætning af anlægget umiddelbart lige inden aftalt spilletid, ankommer diskoteket ca. 30 min. før det på forsiden angivne starttidspunkt. Opsætter vi anlægget efter aftale i løbet af dagen, ankommer DJén ca. 15 min før aftalt spilletid.

Pladskrav anlæg: Lille anlæg fylder ca. 3×2 meter. Påregn ca. 30 min til opsætning/nedtagning – op til 70 ca. personer, et mellem anlæg fylder ca. 4×2 meter. Påregn ca. 45 min til opsætning/nedtagning – op til ca. 200 personer, og et stort fylder ca. 8×3 meter – op til ca. 350 personer. Påregn ca. 60 min til opsætning/nedtagning.

Fortæring: Under arrangementet leverer arrangøren rimeligt med drikkevarer til Djén. (Ikke alkohol). Ved arrangementer på mere end 6 timer, skal der være fuld forplejning (mad og drikke) til DJén.

Evt. offentlige udgifter: herunder Koda og Gramex betales af kontrahent 2 og er kontrahent 1 uvedkommende (Gælder kun ved offentlige arrangementer).
Diskoteket er berettiget til at undlade at optræde, ifald arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde, såvel som i tilfælde af at diskoteket efter at have indfundet sig hindres i at optræde som aftalt, er diskoteket alligevel berettiget til fuldt honorar.

Forsikring: Anlæg og andre effekter med forbindelse til – eller indflydelse på – diskotekets optræden må udelukkende betjenes af diskotekets personale eller af personer, som diskotekets ansvarshavende udpeger hertil.
Kontrahent 2 hæfter for enhver skade der forårsages på diskotekets udstyr. Kontrahent 2 er erstatningsansvarlig ved brand, vandskade, funktionssvigt (strøm), skade forvoldt af festdeltagere.
Djfest.dk har tegnet den lovpligtige erhvervsansvarsforsikring. Ved brug af underleverandør skal forsikringssager afklares mellem de to involverede parter.

Betaling: Betaling forgår som udgangspunkt kontant på dagen og afregnes ved diskotekets ankomst.
Betaling via faktura, eller mobil pay skal aftales med Djfest inden festen og skal finde sted senest 10 dage før arrangementet, som angivet på faktura. Der pålægges gebyr ved faktura på 15 kr. Betaling via Ean.nr. opkræves et gebyr på 250 kr. Ean. nr. samt andre oplysninger omkring betaling, skal oplyses ved booking.
Køb af ekstratimer under selve arrangementet skal betales kontant eller via Mobile pay ved bestilling.
Efterfakturering kan kun ske ved forudgående aftale, og pålægges et gebyr på 150 kr.

Aftalen er bindende fra det øjeblik, hvor kontrahent 1 modtager en bekræftelse fra kontrahent 2. Aftalen skal være bekræftet pr. mail indenfor 5 dage fra oprettelsesdatoen, ellers kan denne annulleres af kontrahent 1.
Aflyses arrangementet af kontrahent 2, faktureres der efter følgende system:
Mere end 14 dage i forvejen = 50% af det i kontrakten angivne honorar. 8 – 13 dage i forvejen = 75% af det i kontrakten angivne honorar. Mindre end 7 dage i forvejen = 100% af det i kontrakten angivne honorar.

Force majeure: Kontrakten er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Det påhviler dog diskoteket at træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden til aftalt tid, uanset forsinkelser eller aflysning af transportmidler.
Kontrakten kan begæres ophævet pga. ministerielt/militært forbud mod afholdelse af arrangement af omstående art, eller ved så alvorlige trafikstandsninger (herunder overisning, isslag mv.), at det er umuligt for diskoteket at nå frem. Diskoteket forsøger i givet fald at skaffe andet, velkvalificeret diskotek.
Såfremt kontrahent 1 i alvorlig grad misligholder kontrakten, er dette erstatningspligtigt overfor kontrahent 2. Kontrahent 1 erstatningsansvar er normalt begrænset til et beløb svarende til kontraktbeløbet angivet på forsiden.

Diskoteket kan ved enkeltdags arrangementer begære kontrakten ophævet på grund af:
a.) Sygdom dokumenteret ved lægeattest. Kontrahent 1
b.) Indkaldelse til militærtjeneste, beredskabet eller borgerligt ombud
Djfest søger i ovenstående tilfælde for at booke andet, velkvalificeret mobildiskotek/Dj.

Alle ændringer til aftalen, skal ske på skrift, og der skal altid udarbejdet en ny aftalebekræftelse, hvorefter denne er gældende.

Vagttelefon: Ved akutte henvendelser skal du altid ringe til DJfest på tlf. 7199 4103

Fortrydelsesret: Der gives ikke fortrydelsesret på varer købt i vores webshop da varen er af sådan art, at der i henhold til dansk lovgivning ikke kan eller bør ydes returret. Læs mere på forbrugerombudsmandens hjemmeside.

Kunde- & Privatlivspolitik: Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Mngroup/Djfest.dk, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Mngroup/Djfest.dkp og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Mngroup/Djfest.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Mngroup/Djfest.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@djfest.dk.

Cookies
På https://www.djfest.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på https://www.djfest.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Log Statistikken anvendes kun med det formål, at optimere Djfest´s hjemmeside.

Klagemuligheder

Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse angives: info@djfest.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.

Force majeure: Kontrakten er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Det påhviler dog diskoteket at træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden til aftalt tid, uanset forsinkelser eller aflysning af transportmidler.

Kontrakten kan begæres ophævet pga. ministerielt/militært forbud mod afholdelse af arrangement af omstående art, eller ved så alvorlige trafikstandsninger (herunder overisning, isslag mv.), at det er umuligt for diskoteket at nå frem. Diskoteket søger i givet fald at skaffe andet, velkvalificeret diskotek.
Såfremt kontrahent 1 i alvorlig grad misligholder kontrakten, er dette erstatningspligtigt overfor kontrahent 2. Kontrahent 1 erstatningsansvar er normalt begrænset til et beløb svarende til kontraktbeløbet angivet på forsiden.

Diskoteket kan ved enkelt dags arrangementer begære kontrakten ophævet på grund af:
a.) Sygdom dokumenteret ved lægeattest. Kontrahent 1
b.) Indkaldelse til militærtjeneste, beredskabet eller borgerligt ombud
Djfest søger i ovenstående tilfælde for at booke andet, velkvalificeret mobildiskotek.

Kontakt: DJfest.dk/Mngroup, Farum Gydevej 85, 3520 Farum, Cvr. 25927737, info@djfest.dk, Tlf. 71994103